Stralingsbescherming

Basiscursus Stralingsveiligheid

Basiscursus Stralingsveiligheid rond Röntgentoepassingen

Course description

Doelstelling

De cursus stelt zich tot doel om hen die handelingen verrichten met röntgentoestellen die niet als intrinsiek veilig worden gekenschetst, basale kennis op het gebied van de stralingsveiligheid rond röntgentoepassingen bij te brengen.

 

 Doelgroep

De cursus is bedoeld voor werknemers en blootgestelde werkers die aantoonbaar dienen te zijn geïnstrueerd met betrekking tot de gevaren van röntgenstraling en de wijze waarop men zich daartegen kan beschermen en die noch door wet- of regelgeving, noch door de werkgever zijn verplicht tot het volgen van de opleiding tot toezichthouder stralingsbescherming medische toepassingen. De cursus kan ook gevolgd worden door hen die betrokken zijn bij toepassingen in de tandheelkunde  of meet- en regeltoepassingen.

 

Opzet

De cursus start met het in zelfstudie bestuderen van een beknopte syllabus samengesteld aan de hand van een cursusboek. Vervolgens zijn er in de ochtend theorie colleges waarin de cursist kennismaakt met een aantal essentiële aspecten van de stralingsbescherming. Na de lunch worden nog enkele eenvoudige berekening geoefend. Tijdens alle colleges kan de cursist uiteraard alle vragen stellen die op zijn/haar werksituatie van toepassing zijn.

Na afloop van deze colleges wordt een toets met 30 meerkeuze vragen aangeboden (open boek).

Na de toets wordt – onder  voorbehoud – een werkbezoek gebracht aan een specifieke medische toepassingen waar de‘praktische stralingsbescherming zal worden gedemonstreerd door één of meer klinisch fysici. Dit onderdeel valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Groningen Academy for Radiation Protection / RUG.

De cursus wordt afgerond met een kort college waarin de toets kort kan worden nabesproken en er gelegenheid is resterende vragen aan bod te laten komen. Iemand die actief aan de cursus heeft deelgenomen ontvangt een certificaat van deelname, waarop, indien van toepassing en bij voldoende resultaat, het toetsresultaat wordt vermeld.

LET OP: INDIEN DE CORONA-MAATREGELEN EEN FYSIEKE CURSUS NIET MOGELIJK MAKEN, WORDT DEZE CURSUS UITGESTELD.

Date

13 October 2021

Time

09:30–17:00

Location address

to be announced

Room: Ziekenhuis Nijsmellinghe, Drachten

Prices

Group Group price
Regulier € 430,00
Medewerkers RUG / UMCG / Hanzehogeschool € 387,00

Available methods of payment

  • Factuur

Teachers

  • dr. Frits Pleiter, RUG - Groningen Academy for Radiation Protection
  • dr. Hielke Freerk Boersma, RUG - Groningen Academy for Radiation Protection

Available seats

Enough

Deadline for registration

29 September 2021

Registration

Sorry, the registration period for this event is over.

Back to listing