Stralingsbescherming

Opfriscursussen

Opfriscursus Stralingsbescherming voor Tandartsen en Orthodontisten (TS THK-basis)

Course description

Doel

Het doel van deze cursus is het opfrissen van de kennis die nodig is om zelfstandig de veiligheidssituatie van werknemer èn patiënt bij het werken met ioniserende straling in de tandartspraktijk te kunnen beoordelen. Tevens wordt beoogd de kennis die de overheid stelt aan in bezit hebben en gebruiken van intrinsiek veilige röntgentoestellen te actualiseren. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de per 6 februari 2018 gewijzigde wetgeving en de inhoud van de voorgeschreven risicoanalyses.

 

Opzet

De opfriscursus wordt op 17 december 2021 door de Groningen Academy for Radiation Protection (Rijksuniversiteit Groningen) i.s.m. het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorg (UMCG) fysiek verzorgd aan de hand van een cursusboek.  Wij zullen u dit cursusboek ongeveer een week voor de cursus toezenden. Het programma van de middag bestaat uit hoor- en werkcolleges. Er is aangegeven welke cursusstof uit het bijbehorende cursusboek behandeld wordt. Wij raden u aan in elk geval de desbetreffende hoofdstukken voorafgaand aan de opfriscursus door te nemen. Wij verzoeken u verder een eenvoudige rekenmachine bij de hand te hebben. Van u wordt tijdens de opfriscursus actieve participatie verwacht. De opfriscursus wordt afgesloten met een korte opdracht waarvan u het resultaat per e-mail dient in te leveren.

 

Nog geen diploma Toezichthouder stralingsbescherming – tandheelkunde (basis)?

Indien u als tandarts nog niet beschikt over het diploma voor toezichthouder stralingsbescherming tandheelkunde (basis), voorheen bekend onder de naam 5A/M, bestaat de mogelijkheid om op 24 december 2021 (10.30 uur) het examen af te leggen. Bij het examen is het niet toegestaan enige documentatie te raadplegen. Het is mede daarom van groot belang dat u het hele cursusboek grondig heeft doorgenomen. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen en twee korte open vragen. Gebruik van de rekenmachine is tijdens het examen wel geoorloofd. Voorafgaand aan het examen bestaat de mogelijkheid vragen te stellen over de examenstof. Deelname aan dit examen is alleen mogelijk voor hen die de opfriscursus hebben gevolgd. Deelnemen? Vink dan bij de inschrijving het vakje ‘Neemt deel aan het examen TS THK-basis en verklaart tandarts te zijn’ aan. Let op: om op deze wijze voor het diploma in aanmerking te komen dient u reeds als tandarts geregistreerd te zijn.

Date

17 December 2021

Time

13:00–17:00

Location address

to be announced

Price

€ 395,00

Available methods of payment

  • Factuur
  • iDEAL

Teachers

  • dr. Hielke Freerk Boersma, RUG - Groningen Academy for Radiation Protection
  • dr. Joerd van der Meer

Available seats

Enough

Deadline for registration

10 December 2021

Registration

Register now

Back to listing