Stralingsbescherming

Studiedagen

Nascholingsmiddag Coördinerend Stralingsdeskundigen (FYSIEK)

Course description

De jaarlijkse nascholingsmiddag heeft als doel de kennis van stralingsdeskundigen op te frissen, te actualiseren en te verbreden en is daarmee een middel voor continue professionele ontwikkeling. De nascholingsmiddag richt zich vooral op toezichthoudend en coördinerend deskundigen die over het diploma stralingsdeskundigheid niveau 3 / coördinerend deskundige of hoger beschikken, maar kan daarnaast ook voor andere toezichthoudend deskundigen interessant zijn.

Door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) worden deze nascholingsmiddagen erkend als nascholingsactiviteit in het kader van de herregistratie van (algemeen) coördinerend stralingsdeskundigen. De waardering bedraagt 5 punten (één dagdeel). De  stichting SKO kent in het kader van het onderhoud van de vakbewaamheid van Arbeidshygiënisten en Veiligheidskundigen een waardering van 0,5 pt toe aan deze nascholingsmiddag.

Het cursusmateriaal is beschikbaar op de site van de cursuswinkel onder het kopje 'mijn cursussen'.  U wordt tevens verzocht om t.b.v. de interactieve onderdelen apparatuur mee te nemen naar de bijeenkomst waarmee u verbinding met internet kunt leggen (Iphone, tablet, Ipad etc). Indien nodig kunt u daarbij gebruik maken van het Wifi-netwerk Eduroam.

Definitieve programma nascholingsmiddag volgt - het voorlopige programma kan al worden gedownload. 

 

ECTS

5

Date

25 November 2021

Time

13:15–17:00

Location address

to be announced

Prices

Group Group price
Regulier € 100,00
Medewerkers RUG / UMCG / Hanzehogeschool free
Studenten Hanzehogeschool / MBRT free

Available methods of payment

  • iDEAL

Teacher

  • Age Froma, BAS, RUG - Groningen Academy for Radiation Protection

Available seats

Enough

Deadline for registration

23 November 2021

Registration

Register now

More info

Back to listing