Stralingsbescherming

Stralingsbescherming

English text below

In verband met de maatregelen om het COVID-19 virus te beteugelen, vinden sommige opleidingen momenteel online plaats. Practica en examens zijn altijd fysiek en kunnen dus uitgesteld worden als de maatregelen daar aanleiding toe geven.

U kunt zich op deze site inschrijven voor

1. Stralingsbeschermingsopleidingen, alsmede voor herexamens van de diverse opleidingen en nascholingscursussen.

2. De cursus laserveiligheid voor werknemers van de RUG (voertaal Engels).

Voor personen die geen medewerker of student van de RUG zijn, is het volgende van toepassing. Indien u zich voor het eerst inschrijft voor een cursus klikt u eerst op 'registreren' om een account aan te maken. Nadat u vervolgens uw registratie heeft bevestigd door op de link in de toegezonden email te klikken kunt u zich inschrijven voor de cursus of het herexamen van uw keuze.

Als een cursus volgeboekt is kunt u zich hier voorinschrijven. Zodra een nieuwe cursus wordt georganiseerd ontvangt u bericht. U kunt zich dan direct inschrijven.

************* English text ****************

Due to the measures taken to control the COVID-19 virus, some courses are given online. Practicals and exams are given physically and can therefore be postponed if the measures require us to do so.

You are able to register for

1. Radiation protection courses, as well as for re-exams and refresher courses

2. The laser safety course for workers, only meant for RUG-employees.

For those who are not employee or student at the RUG, the following applies. If you intend to register for a course for the first time, you have to make an account first, by clicking on 'Register'. After you have confirmed your registration by clicking on the link that you will receive by email, you are ready to register for the course or re-exam of your choice.

If a course is fully booked, you are able to pre-register here. You will be informed about the next, identical course as soon as it is scheduled. You will then be able to register directly.